Vertalingen

Hier worden vertalingen geplaatst in pdf bestand van artikelen/publicaties of formulieren.

Soms is het heel lastig om iets goed te kunnen vertalen en toch zo dicht mogelijk bij de originele bron te blijven, dat is de reden dat er hier en daar misschien een beetje ‘vreemde’ woordkeuze of zin is ontstaan. Het gaat er om dat we hiermee ook voor de mensen die nu eenmaal niet zo makkelijk iets kunnen lezen in het Engels (en dan ook vaak nog eens ‘taaie’ kost met veel medische termen) toch de mogelijkheid bieden om zich te verdiepen in dat wat er allemaal kan voorkomen bij het Ehlers-Danlos Syndroom.

Werk in uitvoering

Met dank aan onze vrijwilligsters Diana en Carolien Onze VertaalstersCaroline Kompier en Diana Regina Vredenburg hebben we  een aantal documenten die we hier aan kunnen bieden (klik op de gewenste titel), wordt vervolgd:

Chirurgische en anesthesievoorschriften bij EDS/HSD (klik hier)

Dysautonomie en POTS Het disfunctionele zelfsturende cardio vasculaire probleem bij EDS (klik hier)

EDS voor dummies (voorblad)

  1. EDS voor Dummies EEN KADER INDELING VAN GEWRICHT HYPERMOBILITEIT EN AANVERWANTE VOORWAARDEN
  2. EDS voor Dummies HYPERMOBIELE EHLERS DANLOS SYNDROOM KLINISCHE BESCHRIJVING EN NATUURLIJKE HISTORIE 
  3. EDS voor Dummies MEST-CELSTOORNISSEN IN EHLERS DANLOS SYNDROOM
  4. EDS voor Dummies MOND EN KAAK PROBLEMEN BIJ EHLERS DANLOS SYNDROMEN
  5. EDS voor Dummies NEUROLOGISCHE EN SPINALE MANIFESTATIES VAN DE EHLERS DANLOS SYNDROMEN
  6. EDS voor Dummies PIJNBEHEER BIJ DE EHLERS DANLOS SYNDROMEN
  7. EDS voor Dummies PSYCHIATRISCHE EN PSYCHOLOGISCHE ASPECTEN IN DE EHLERS DANLOS SYNDROMEN
  8. EDS voor Dummies Het disfunctionele zelfsturend cardio vasculair probleem bij EDS

Het chronisch vermoeidheids syndroom bij EDS

Mastcelactiveringssyndroom en histamine NEDERLANDS 03042019

Tandheelkundige betrokkenheid bij EDS 2017