Wetten mbt zorgplicht

Rechten en plichten binnen het zorgstelsel

Zelf op zoek gegaan naar wat nu eigenlijk de rechten en de plichten zijn van o.a. BIG-geregistreerden, maar ook van de zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars kopen zorg in en vaak te weinig, waardoor je je neus kunt stoten want dan is het budget toevallig op van jouw zorgverzekering bij de desbetreffende behandelaar.

Kan dit zo maar? Ja, dat kan, maar….in dat geval is de zorgverzekeraar verplicht om hier een oplossing voor te zoeken met innachtneming van een redelijke termijn. WACHTTIJDBEMIDDELING heet dat.

Hieronder een aantal wetten, klik op de link:

  1. wgbo_tekst_wet_op_de_geneeskundige_behandelingsovereenkomst (klik)
  2. WGBO GGZ Nederland (klik)
  3. Beleidsregel toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw (klik)
  4. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) 01-01-2016 (klik)

Dit e-book van de Patientenfederatie geeft een overzicht van de belangrijkste rechten en plichten die in de WGBO zijn vastgelegd.

e.book patientenrechten. van de Patientenfederatie.nl/ (klik hier)

Hieronder een link naar de stichting Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid (SIN):

Rechten van de patient (klik)

De Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid – Nederland (SIN-NL) zet zich in voor verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten en voor de verbetering van de kwaliteit van gezondheidszorg. Ze wil de patiëntveiligheid verhogen, zowel voor, tijdens en na medische behandelingen. Dus preventie van medische fouten, verbetering van patiëntveiligheid en verbetering van positie van slachtoffers van medische fouten.

Lees hier het interview met Sophie Hankes zelf slachtoffer van een medische fout:

Interview Sophie Hankes oprichtster en voorzitter van SIN-NL (klik)