Samenwerking met andere organisaties

Samenwerken

Samenwerken kan worden gedefinieerd als het gezamenlijk inzetten om een bepaald doel te bereiken. Samenwerking vindt plaats tussen minimaal twee personen, dus ook in een groep of tussen meerdere groepen.

Samenwerken wordt gezien als een belangrijke competentie omdat het een efficiënte manier is om doelen te bereiken. Iedere persoon of elke groep binnen een organisatie beschikt namelijk over een bepaalde expertise, waardoor onderdelen gemakkelijk uitbesteed kunnen worden. Een aannemer die een huis bouwt beschikt bijvoorbeeld over een grote groep mensen die zich elk op hun eigen wijze hebben gespecialiseerd. Een metselaar kan op die manier efficiënt en snel een muur bouwen, maar voor het leggen van een houten vloer zal de aannemer een beroep moeten doen op zijn timmerman. Vaak worden de taken in organisaties of verenigingen uitbesteed aan commissies. In die commissies zijn een voorzitter, secretaris en penningmeester aangewezen met elk hun specifieke taken. Door middel van samenwerking proberen zij om een bepaald doel binnen de organisatie te verwezenlijken.

Bron: GEPUBLICEERD OP 08-04-2015 Ensie

Omdat je samen sterker bent, een grotere patiëntengroep kunt vertegenwoordigen en er heel veel secundaire diagnoses voorkomen, is samenwerking met andere (patiënten)organisaties van groot belang.

Momenteel werken we samen met de Vereniging ME/cvs, de stichting Amy’s Battle en de stichting OverdrukSyndroom NL.

Verder mogen we inhaken in het project Zorgeloos naar School, waarvoor wij zeer dankbaar zijn. Voor meer informatie ga naar de website ZORGELOOS NAAR SCHOOL (klik hier)

12-09-2019