Brief aan Tweede Kamer drugs in verkeer december 2018

Geneesmiddelengebruik in relatie tot de wet drugs in het verkeer.

Brief van 11 december 2018 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal

“Op 1 juli 2017 is de wet drugs in het verkeer in werking getreden. Op grond van
deze wet is voor een aantal stoffen een grenswaarde vastgesteld. Indien zo’n
grenswaarde wordt overschreden, is het strafbaar om deel te nemen aan het
verkeer. Een aantal van deze stoffen wordt ook in geneesmiddelen gebruikt of als
geneesmiddel voorgeschreven. Hierdoor kan de wet strafrechtelijke consequenties
hebben voor bestuurders van voertuigen die deze geneesmiddelen op medisch
voorschrift gebruiken en waarbij de concentratie in het bloed boven de gestelde
grenswaarde uitkomt. Het gaat hierbij om patiënten die morfine, medicinale
cannabis en dexamfetamine gebruiken. Eerder zijn hierover vanuit uw Kamer
Kamervragen gesteld. In reactie op deze vragen is toegezegd om voor deze
gebruikers van geneesmiddelen met een verkeersveilige en medisch
verantwoorde oplossing te komen. In deze brief gaan wij hier, mede namens de
minister van Medische Zorg en Sport, op in.”:

tk-geneesmiddelengebruik-in-relatie-tot-de-wet-drugs-in-het-verkeer