Opiaten in verkeer: KNMP in overleg mbt omissie!

KNMP in overleg met ministerie over opiaten in verkeer

7 augustus 2017

De KNMP is in overleg met het ministerie van I en M om tot een oplossing te komen voor patiënten die om medische redenen opiaten gebruiken. Door de inwerkingtreding van het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer per 1 juli 2017 mogen gebruikers van morfine en medicinale cannabis niet meer autorijden.

Deze maatregel gaat in tegen het verkeersdeelnameadvies van de KNMP. Hierin staat dat gebruikers bij dagelijks medicinaal gebruik van morfine en medicinale cannabis de eerste 14 dagen geen auto mogen rijden. Na 2 weken gebruik wordt verkeersdeelname als veilig beschouwd, tenzij er sprake is van bijwerkingen die de rijvaardigheid beïnvloeden.

De KNMP heeft betrokken ministeries eerst per brief bericht dat er sprake is van een ongewenst effect bij het aanscherpen van de wet en dat het een omissie is om geen geneesmiddelenexperts bij dit onderwerp te betrekken. Over de brief heeft de KNMP inmiddels gesproken met het ministerie van I en M. Een vervolg van dit traject staat gepland.

Precies zoals het er staat ‘een omissie is…..’ Duidelijk geval van de consequenties niet overzien van je eigen daden. Het gaat tenslotte niet alleen om autorijden, maar om ‘deelname aan het verkeer’ dus vallen voetgangers, scootmobielrijders, (elektrische) rolstoelrijders, fietsers, etc hier dan ook onder?

Deze nieuwe wet is zo ruim opgesteld dat je er alle kanten mee op kunt en het vreemde is, dat niemand op de hoogte is. Bij navraag is de huisarts niet op de hoogte, sommige apothekers mompelen wat en kunnen geen antwoord geven op de vraag of er nu een 0-limiet gehanteerd wordt en hoe dit dan vastgesteld wordt (immers zijn lengte en gewicht ook van belang), bijsluiters zijn (nog) niet aangepast en zelfs het CBR kan geen stelling innemen en verschuilt zich achter de woorden “zoals het in de nieuwe wet van 01 juli 2017 staat“. Dat we niet met alcohol en opiaten de weg op moeten gaan lijkt me duidelijk, dat geldt voor iedereen. Alcohol is sowieso niet aan te bevelen, dus vandaar de BOB die ingevoerd is. Echter door deze nieuwe wet wordt die groep die dagelijks medicinaal morfine of cannabis gebruikt gedoemd om achter de geraniums te gaan zitten en wat doen we dan met de Participatiewet (‘iedereen die kan werken aan de slag gaat’)?

Wat gaan we dan doen met die groep die rolstoelgebonden is en via het UWV een speciale aangepaste auto hebben gekregen om naar het werk te gaan? Worden deze mensen afgekeurd, moeten ze de auto inleveren en worden ze voortaan met een zorgtaxi opgehaald en wie gaat dit betalen? Wat doen we met die groep die dankzij medicinaal opiaten gebruik (cannabisgebruik) nog kunnen werken? Wordt deze groep afgekeurd, krijgen ze WIA en worden ze elk jaar herkeurd?

Het gaat hoe dan ook geld kosten en die groep die nu aan huis gekluisterd zit gaat uiteindelijk een beroep doen op psychische danwel maatschappelijke hulp want die gaat vereenzamen, soort vrijheidsberoving. Huisarrest, want laten we eerlijk zijn “wegrijden na het bezoek aan een coffeeshop in combinatie met andere indicatoren” is wel vaag omschreven en ik ken mensen die tegenover of naast een coffeeshop wonen. Wat moeten zij dan doen, je zal maar in een elektrische rolstoel zitten met een enorme uitslag van je zwenkwielen, ik kan je vertellen: Dat ziet er heel raar uit als je vanuit een stilstaande positie weg wilt rijden en die wielen zwaaien ineens uit!

Conclusie is dat men toch altijd eerst moet denken en dan pas handelen en daar waar kennis ontbreekt die mensen inschakelen voor advies die wel over de juiste kennis beschikken, scheelt veel werk en vooral onrust. KNMP ik hoop dat jullie hen weer inzicht kunnen geven en ze gaan kijken naar de verregaande consequenties van hun acties in deze!

Nieuwe wet: niet autorijden bij morfine of medicinale cannabis

13 juli 2017

Gebruikers van morfine en medicinale cannabis mogen niet autorijden. Dit blijkt uit nieuwe wetgeving per 1 juli 2017 over het gebruik van drugs in het verkeer. De wet maakt geen uitzondering voor gebruik van middelen die op recept door een apotheker zijn afgeleverd.

De wet wijkt af van het verkeersdeelnameadvies van de KNMP. Hierin staat dat gebruikers van morfine en medicinale cannabis de eerste 14 dagen geen auto mogen rijden. Na 2 weken gebruik wordt verkeersdeelname als veilig beschouwd, tenzij er sprake is van bijwerkingen die de rijvaardigheid beïnvloeden.

De KNMP gaat overleg plegen met betrokken ministeries (IenM, Veiligheid en Justitie alsmede VWS).

Lees het nieuwsbericht over de nieuwe wetgeving op Rijksoverheid.nl:

Betere aanpak drugsgebruik in het verkeer

Betere is discutabel blijkt dus…

Weggebruikers kunnen vanaf 1 juli 2017 gecontroleerd worden op drugsgebruik met behulp van een speekseltester. De politie gaat dit nieuwe instrument de komende tijd gefaseerd inzetten in het verkeer. Met behulp van de speekseltester kan beter worden gecontroleerd op drugsgebruik in het verkeer. Vanaf 1 juli gelden wettelijke limieten voor amfetamine, methamfetamine, MDMA, MDEA, MDA, cocaïne, opiaten (morfine/heroïne), cannabis (THC) en GHB-achtige stoffen. Voor een combinatie van drugs of een combinatie van drugs met alcohol gelden nullimieten.

De politie zal de speekseltester inzetten als er aanwijzingen zijn dat een automobilist drugs heeft gebruikt; bijvoorbeeld door bijzonder rijgedrag, vermoedens bij een standaard verkeerscontrole (zoals verwijde pupillen) of het wegrijden na het bezoek aan een coffeeshop in combinatie met andere indicatoren. Op dit moment worden politiemensen nog getraind om het nieuwe instrument te gebruiken. Vandaar dat de inzet van de speekseltester gefaseerd wordt doorgevoerd.

De Wegenverkeerswet is aangescherpt op het gebruik van tien aangewezen drugs om de verkeersveiligheid te verbeteren en het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. Afhankelijk van de werkzame stof hebben drugs in verschillende mate een negatieve invloed op de rijvaardigheid  van de bestuurder. Drugs kunnen bijvoorbeeld leiden tot overmoedig rijgedrag, maar ook versuffen of slaperig maken. Gebruik van verschillende drugs of de combinatie van drugs met alcohol leidt tot een nog hoger risico op ernstige verkeersongevallen.

Met een speekseltest is vanaf 1 juli snel en eenvoudig te zien of er één of meer aangewezen drugs zijn gebruikt. Politieagenten kunnen weggebruikers verplichten mee te werken aan het afnemen van speeksel. Als deze test positief is, dan wordt een vervolgonderzoek ingesteld. Een arts of verpleegkundige neemt hiervoor bloed af en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) analyseert bloedmonsters op het type drugs en de hoeveelheid drugs. De uitslag van het bloedonderzoek geldt als bewijsmiddel.

Zo is bekend dat drugs voor langere tijd in het lichaam aanwezig kunnen blijven na het gebruik. Dit is afhankelijk van diverse factoren: de type drugs, de kwaliteit van de drugs, de frequentie en mate van gebruik en individuele kenmerken, zoals de stofwisseling en het gewicht van de betrokken persoon. Met oog op de geldende nullimieten kan deelname aan het verkeer dan ook nog risicovol zijn als drugs enkele dagen eerder zijn gebruikt.

Net als nu al het geval is, geldt er na 1 juli geen uitzondering voor bestuurders die drugs medicinaal gebruiken. Ook niet als zij bij staande houding aan de politie een medische verklaring kunnen overleggen.

“Net als nu al het geval is”???? Is nu gebaseerd op de datum dat dit gepubliceerd werd, want er was toch eerst sprake van een ander ‘geval‘ gelet op het advies van de KNMP:

Na 2 weken gebruik wordt verkeersdeelname als veilig beschouwd, tenzij er sprake is van bijwerkingen die de rijvaardigheid beïnvloeden.