Verkeersdeelname ´gebruikers´ gaat nog wel even duren…….politie blijft handhaven!

Oplossing verkeersdeelname gebruikers dexamfetamine, morfine en medicinale cannabis gaat nog lang duren

13 oktober 2017 Bron: KNMP

Er komt een oplossing voor mensen die dexamfetamine, morfine en medicinale cannabis vanwege medische redenen gebruiken en deelnemen aan het verkeer, maar dit gaat nog lang duren. Het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) wil een uitzondering op de strafbaarstelling voor deze groep. Dat zegt minister Blok van VenJ, in de antwoorden op Kamervragen van D66. Het (wetgevings)proces om de uitzondering te bewerkstelligen kost echter wel veel tijd, aldus een woordvoerder van het ministerie.

Politie blijft handhaven

In de tussentijd blijft de politie handhaven op de huidige wetgeving en mogen patiënten alsnog niet autorijden. De KNMP wil opschorting van de handhaving bij patiënten die (achteraf) kunnen aantonen dat ze de middelen gebruiken op voorschrift van de arts.

Het ministerie van VenJ meldt in de Kamerbrief dat zij samen met de KNMP en uitvoeringsorganisaties gaat kijken hoe de uitzondering in de praktijk kan worden vormgegeven, waarbij uitvoerbaarheid en betrouwbaarheid belangrijk zijn.

Minister Blok acht de kans klein dat een medicinaal gebruiker van deze middelen het strafrechtelijk proces doorloopt, zo blijkt uit de Kamerbrief. Dit omdat automobilisten worden geselecteerd voor de speekseltest op basis van uiterlijke kenmerken die kunnen wijzen op drugsgebruik.

Wegenverkeerswet

Aanleiding van de Kamervragen is de aanpassing van de Wegenverkeerswet per 1 juli 2017 waarbij een speekseltest wordt ingezet om het gebruik van drugs in het verkeer te detecteren. De speekseltest geeft echter ook een (vals) positieve uitslag bij grote groepen patiënten die morfine, medicinale cannabis of dexamfetamine gebruiken.

De wet wijkt af van het verkeersdeelnameadvies van de KNMP. De KNMP vindt dat het ministerie van VenJ over de aangepaste wetgeving en de handhaving moet informeren richting het publiek en de specifieke patiëntengroepen.