WAJONG 2020

Het EDS-Fonds heeft afgesproken met Ieder(in) om op regelmatige basis contact te hebben over wat er allemaal speelt zodat wij (en dus jullie allemaal) hierin kunnen participeren. Het gaat erom dat er een brede vertegenwoordiging is en in dit kader beginnen we met de nieuwe Wajong. Er is een garantieregeling gekomen en deze is (onder voorbehoud) op 2 jaar gezet. Wat belangrijk is tijdens deze garantieregeling, is dat jullie aangeven waar je tegenaan loopt. Hoe meer voorbeelden des te beter zodat daarover gesproken kan worden. JOUW STEM TELT!

De Wajong verandert

Recent is in de Eerste Kamer de Wajongwijziging aangenomen. Ieder(in) heeft met de Landelijke Cliëntenraad (LCR), vakbonden en andere partijen actie gevoerd om de wetswijziging zo goed mogelijk uit te laten pakken voor mensen met en beperking. Dit deden we via de actiewebsite www.hetgaatovermij.nl en met de #wajongerswordenvergeten.

Wijzigingen Wajong per 2020

–      Je kan studeren zonder verlaging van je Wajonguitkering (al vanaf september 2020)

–      Als je meer uren gaat werken ga je meer verdienen

–      Je kan tot de AOW leeftijd terugkomen in de Wajong

Meer info vind je via de Rijksoverheid

Aandachtspunten Wajong

Helaas blijven er aandachtspunten bij de implementatie van de wet. De Eerste Kamer heeft daarom gevraagd om monitoring om te voorkomen dat mensen er op achteruitgaan. Hier willen we graag scherp opzitten om knelpunten aan te kaarten. Dat kan van alles zijn, denk aan slechte communicatie, bejegening, moeilijker je weg vinden naar de arbeidsmarkt of een verslechtering van je perspectief op een beter inkomen.

Specifiek hebben we zorgen over het perspectief van mensen met een urenbeperking, die niet meer uren kunnen werken ook al zouden zij dit willen. Hierdoor kunnen zij niet meer gaan verdienen, omdat in de nieuwe formule van de wet die salaris en uitkering combineert geen rekening wordt gehouden met een urenbeperking.

Om te voorkomen dat zij direct terug vallen in inkomen of hun perspectief op een beter inkomen verdwijnt, is er een garantieregeling gekomen. Deze regeling is in de Eerste Kamer onder voorbehoud van de invloed van Corona-maatregelen op 2 jaar gezet.

Dit betekent dat je bij verlies van werk eerst je eventueel opgebouwde WW-recht gebruikt en dan nog 2 jaar hebt om nieuw werk te vinden. Als dit binnen deze termijn lukt dan kom je terug op je oude inkomensniveau (garantiebedrag). Als dat niet het geval kan je behoorlijk terugvallen in je inkomen per maand door de berekening in de gewijzigde wet.

Hulp bij Wajong

Als je tegen zaken aanloopt rond de wijziging van de Wajong, dan horen we dit graag. Het helpt ons enorm om problemen aan te kaarten en te verbeteren.

Je kan melden via het meldpunt van Ieder(in): https://iederin.nl/stel-je-vraag/

Of via twitter @gjbarendrecht

-Joris Barendrecht-
Beleidsmedewerker arbeid Ieder(in)

17-06-2020