Orthopedische Schoenen

Voorbeelden van orthopedische schoenen aangeleverd door lotgenoten:

Vergoeding orthopedische schoenen vanuit basisverzekering

De basisverzekering vergoedt eens in de 12-18 maanden een nieuw paar orthopedische schoenen (vraag dit na bij je eigen zorgverzekering). Voor kinderen tot 16 jaar eens in de 9 maanden. De schoenleverancier bepaalt of je nieuwe orthopedische schoenen nodig hebt. Behalve orthopedische schoenen vergoedt de basisverzekering ook semi-orthopedische schoenen, orthopedische aanpassingen aan een gewone schoen en een tweede paar orthopedische schoenen. Vanuit de zorgverzekering krijg je geen vergoeding voor werkschoenen en laarzen. Wel kun je eventueel een vergoeding krijgen vanuit het UWV als je aanvraag wordt goedgekeurd.

Vergoeding orthopedische schoenen en eigen risico

De vergoeding voor orthopedische schoenen valt onder de basisverzekering. Daarom moet je het eerste deel van de kosten vanuit je eigen risico betalen als je dit eigen risico nog niet hebt volgemaakt.

Vergoeding orthopedische schoenen en eigen bijdrage

Voor de vergoeding van orthopedische schoenen geldt een wettelijke eigen bijdrage van 138 euro per paar. Voor kinderen tot 16 jaar is geldt er een wettelijke eigen bijdrage van 69 euro. Als je maar één orthopedische schoen nodig hebt, betaal je de helft van de wettelijke eigen bijdrage. Ook als je voorlopige orthopedische schoenen krijgt, betaal je de helft van de eigen bijdrage.

Orthopedische schoenen vergoeding vanuit aanvullende zorgverzekering

Een klein aantal aanvullende zorgverzekeringen vergoedt de wettelijke eigen bijdrage van orthopedische schoenen. Vaak zijn dit de aanvullende pakketten die bedoeld zijn voor 50-plussers. De premies voor deze aanvullende zorgverzekeringen verschillen onderling, net als de vergoeding voor de eigen bijdrage van orthopedische schoenen. Zo vergoedt de ene aanvullende zorgverzekering tot 50 euro van de eigen bijdrage en de ander vergoedt de volledige eigen bijdrage.

Heb ik toestemming nodig?

Om voor een vergoeding van orthopedische schoenen in aanmerking te komen, heb je een doorverwijzing van een medisch specialist nodig. Als je alleen een orthopedische aanpassing aan een gewone schoen nodig hebt, is een verwijzing van elke arts voldoende. Vervolgens beoordeelt de schoenleverancier of je de orthopedische schoenen echt nodig hebt. Toestemming van je zorgverzekeraar is daarna niet meer nodig.

Waar kan ik terecht?

Als je een naturapolis hebt, moet je kiezen voor een gecontracteerde leverancier om voor de volledige vergoeding in aanmerking te komen. Met een restitutiepolis mag je zelf kiezen naar welke leverancier je gaat. (Bron: Geld.nl)

Hoe werkt het?

In principe kun je met een plaatje van jouw keuze naar een orthopedisch schoenmaker (met de verwijzing van de medisch specialist) en hij/zij zal dan aangeven of dit mogelijk is en of er eventuele veranderingen aan de orthopedische voorziening dienen te komen (voorbeeld wel veters bij rijglaarzen of sneakers maar dan wel met een rits(en) aan de zijkant).

Ik wil alle lotgenoten bedanken voor het aanleveren van het beeldmateriaal, mocht je het ook leuk vinden dat jouw schoenen hierbij komen te staan stuur dan een email naar edsfonds@gmail.com met de foto van jouw schoenen.

Er komt tzt een aparte pagina voor OVAC=Orthopedische Voorziening Aan Confectieschoen, hierbij wordt er een aanpassing gedaan aan je eigen schoenen. De aanpassing wordt vergoed, de schoen niet en er komt later een pagina met kinderschoenen.

OS