Medisch Professionals

Onbekend maakt Onbemind is ons motto en hoe kun je ook meer aandacht schenken aan EDS, door medisch professionals te interviewen. Wat voor opleiding hebben ze gedaan, is er onderwijs gegeven over de Ehlers-Danlos Syndromen, zo ja hoeveel tijd? Komen deze mensen EDS tegen in hun praktijk en waar denken ze aan bij EDS? Kortom heel veel vragen waarbij het EDS-Fonds ook weer de mogelijkheid heeft om aan te geven waar wij allemaal tegenaan lopen, wat wij prettig vinden en hoe wij verder geholpen zouden kunnen worden.

Tevens is het leuk om de diverse specialismen aan het woord te laten en vanuit hun vakgebied toelichting te geven over EDS.

Beroepen die op de lijst staan:

  • Bedrijfsarts
  • Medisch Adviseur
  • Fysiotherapeut
  • Ergotherapeut
  • Zitspecialist
  • Etc

Veel lees plezier.