Pijn en hulp

Begrijp de pijn

In deze video wordt nog een keer uitgelegd hoe pijn ontstaat, wat je er aan kunt doen en hoe je ermee om kunt gaan. Het is een Nederlandse vertaling van:

Understanding Pain and learn what to do about it in less than 5 minutes. (klik hier)

Pijnpatienten naar 1 stem

Op hun website kwam ik heel veel handreikingen tegen voor mensen met chronische pijn. Heb je chronische pijn en wil je meer duidelijkheid, hulp en iets veranderen aan je huidige situatie dan zou ik zeker een kijkje nemen op deze website:

Pijnpatienten naar 1 stem (klik hier)

Cursus Sterk met Pijn

Zij verzorgen o.a. een cursus (ook online)

Heb je chronische pijn en kun je een steuntje in de rug gebruiken? De laagdrempelige cursus Sterk met pijn helpt mensen op weg naar het beter omgaan met chronische pijn. Dat is voor iedereen verschillend. Sleutelwoorden zijn kijken naar je eigen mogelijkheden en zelf én samen doen.

De cursus bestaat uit een kennismakingsbijeenkomst, daaropvolgend 8 bijeenkomsten van twee uur en een terugkombijeenkomst na drie maanden. Wekelijks bespreken we een huiswerkopdracht. We werken met minimaal 6 tot maximaal 10 deelnemers. 

Wil jij je opgeven dan kan dit hier (ivm Corona moet je even contact opnemen met het mailadres dat op deze pagina vermeld staat):

https://www.pijnpatientennaar1stem.nl/projecten/cursus-sterk-pijn/

Zorgstandaard chronische pijn

Het zorginstituut heeft de zorgstandaard chronische pijn(link) opgenomen in het register, meer hierover valt hier te lezen:

Patiëntenversie Zorgstandaard Chronische Pijn (klik hier)

De officiële Zorgstandaard Chronische Pijn is een dik en lastig te lezen document. Daarom heeft het SWP hiervan samen met de Dutch Pain Society (DPS) een toegankelijke patiëntenversie gemaakt, ontwikkeld door behandelaars én patiënten samen. Hierin vind je alle informatie voor een zo effectief mogelijke behandeling van chronische pijn. Er staat beschreven hoe behandelaars met elkaar én met de patiënt moeten samenwerken. Daarnaast staan er aanwijzingen in om te voorkomen dat acute pijn chronisch wordt en wat de beste ondersteuning is voor de patiënt. Een must voor iedereen te maken heeft met chronische pijn.

Pijnklinieken en Centra (klik hier)

Dit zijn pijnklinieken en centra die niet specifiek kennis hebben over EDS/HSD, maar wel heel veel weten over chronische pijn en kunnen misschien ook hulp bieden om iets te veranderen aan je huidige situatie wanneer je hiervoor openstaat en daar behoefte aan hebt.